Wie heeft hij danChristelijk gedicht: Wie heeft hij dan?


Christus heeft geen andere handen
dan onze handen
om vandaag zijn werk te doen.
Hij heeft geen andere voeten
dan onze voeten
om de mens te geleiden op zijn weg.
Hij heeft geen andere mond
dan onze mond om de mens te verhalen
hoe Hij stierf en weer verrees.
Hij heeft geen andere hulp
dan onze hulp om de mens nader
tot Hem te brengen.
Maar als onze handen nu eens
drukker zijn met ander werk
dan met het zijne?
Wie heeft Hij dan...
... om over zijn liefde te vertellen?
... om zijn Licht te verspreiden?
... om Hem te loven voor
wat Hij voor ons heeft gedaan?
Wie?

Ga met God en Hij zal met je zijn

Klik op de link: lied 416  
"Ga met God en Hij zal bij je zijn"

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.