Kerkenraad

De kerkenraad is samen met de predikant verantwoordelijk voor de gemeente.
De predikant neemt zijn of haar inzichten mee, maar alle ambtsdragers dragen bij tot de koersbepaling van de plaatselijke gemeente. Met elkaar maken ze de gemeente tot een plek waar het Woord mag klinken en ruimte wordt geboden om samen met de gemeenteleden gestalte te geven aan geloven. De predikant in de kerkenraad is: toerustend, motiverend en informerend. De leiding van de kerkenraad ligt bij het moderamen. Daar worden de vergaderingen voorbereid, de taken verdeeld en de besluiten uitgevoerd. De leiding van het moderamen berust bij de voorzitter (kerkenraadslid) en de verslaglegging gebeurt door de scriba.
In de Protestantse Gemeente Ter Holten werken wij op een plezierige en effectieve wijze samen in Gods naam.

Voorzitter: J. (Hans) Visser
Westerhofstraat 18
8474 BE Oldeholtpade


Scriba: F. Poelman
Postadres: Postbus 80, 8470 AB Wolvega
Hoofdweg 307
8475 CC Nijeholtpade

terug