College van Diaken


De diakenen zijn, als college, verantwoordelijk voor de diaconale gelden die zij bij el- elkaar brengen, beheren en besteden. Als college van diakenen vormen zij het bestuur van de diaconie. Het college maakt deel uit van de kerkenraad. De gemeente Ter Holten wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie.

Het College van Diakenen houdt het besef van hulpvaardigheid en de onrust over allerlei onrecht gaande. Het college zamelt geld in, helpt mensen in nood, waar ook ter wereld, voornamelijk via KIA (Kerk in Actie).
Doelstelling van de diaconie is hulp bieden op een breed vlak. Niet alleen hulp binnen onze eigen gemeente, maar ook regionaal of landelijk. Het college maakt deel uit van de kerkenraad.


Voorzitter: P. Bosman
Hofsteestraat 10
8474 BC Oldeholtpade
Telefoon: 0561-689234

Secretaris: E. Boek
Vriesburgerweg 18
8475 EK Nijeholtpade
Telefoon: 0561-689334

Penningmeester: R. Hoekstra
Mail: diaconie@terholten.nl

Lid: F. Poelman

Lid: M. Hoekstra


 

terug