AdventskalenderIn de online adventskalender van Petrus verschijnt elke dag een nieuwe inspirerende bijbeltekst, korte overdenking en prikkelende video. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de dagelijkse adventsmailing en ontvangen de content dan rechtstreeks in hun mailbox. Gemeenten die de kalender op hun eigen website willen plaatsen, kunnen dat eenvoudig doen middels een widget. Ga voor de instructie voor de webmaster naar protestantsekerk.nl/widget.


Samen op zoek gaan

Met het thema ‘Ga mee!’ sluit de kalender aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk. Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan in deze bijzondere tijd op weg naar Kerst. Niets als zwervers maar als pelgrims met een doel. 

Klik op onderstaande button om naar de adventskalender te gaan.
Adventskalender
Lees meer 

Preek

Wilt u een preek nog eens nalezen of hebt u een dienst van de Protestantse Gemeente Ter Holten gemist? De predikant(en) stellen hun preek veelal beschikbaar op de website. Kies daarvoor de gewenste datum van de kerkdienst in onze AGENDA.

Het lezen van de tekst mist echter weer het levende gebeuren van een dienst, wat ook weer beperkingen heeft.
We hopen u er toch mee van dienst te kunnen zijn.

Liturgische kleuren
Een lap stof, meer is het niet op het eerste gezicht. Maar er zit meer achter het zogenaamde ‘antependium’. Of het nu gaat om een kleed voor de avondmaalstafel, een doek aan de voorkant van de kansel, of een decoratie aan de muur: het draait vooral om de symboliek.

Voor meer informatie klik op de link: Liturgische kleuren.

Koor De 4klank


Het gelegenheidskoor de 4klank zingt bij gelegenheden in een kerkdienst.
De naam 4klank is bedacht omdat onze kerkelijke gemeente Ter Holten uit de vier dorpen,
Oldeholtwolde, Ter Idzard, Oldeholtpade en Nijeholtpade bestaat en de koorleden ook uit deze vier dorpen kwamen.
  • Dirigent is Inge Joldersma
  • Gelegenheidskoor van ongeveer 11 koorleden
  • Zingen twee- of driestemmig voornamelijk uit het Liedboek of Thaizé, i.o.m. predikant.
  • Oefenen 6 keer voor elke gelegenheid, dit kan Kerst, Pasen of andere dienst zijn.
  • Oefenavond op maandagavond van 19.30 tot 21.30 in het Kerkelijk Centrum.
Contact: Rinkje Smitstra, email: rinkjesmitstra@gmail.com

Nieuws van de 4Klank
(klik op het pijltje rechtsonder op deze pagina)

 
Lees meer 

Kerstexpositie Noordwolde
Het kerstverhaal in kindertaal

Dit is het thema van de kerstexpositie 2023 in de protestantse kerk van Noordwolde, Oldeberkoperweg 1.
De kerk is open op 9, 10, 16, 17 en 26 december van 13.30-16.30 uur.


Klik op de pijl rechtsonder voor meer informatie.
Lees meer 

Protestantse Gemeente Olde- en Nijeberkoop

WIlt u de website van onze zustergemeente
Olde- en Nijeberkoop bekijken,
klik dan op de volgende link.
https://pg-olde-nijeberkoop.nl/

Thema`s Protestantse Kerk Nederland
Door op onderstaande link te klikken komt op de thema`s van de Protestantse Kerk Nederland.

https://protestantsekerk.nl/thema/

Bibliotheek Blinden en Slechtzienden

Hebben Kerst en de CBB wat met elkaar te maken?

                                   Op het eerste gezicht niet, maar toch wel!

Kerst is als een feest van Licht goed bij ons bekend. Licht door de komst van Jezus, een teken van hoop. We vieren dat met het licht van kaarsen en kerstboom thuis en in de kerk.
De CBB is minder bekend. Dit is een unieke organisatie die zich al ruim honderd jaar inzet voor mensen met een visuele/cognitieve beperking. In Nederland zijn dat er ongeveer 350.000. Ontwikkelt van bibliotheek tot een innovatieve organisatie.                                                                                    

Klik voor meer informatie op de pijl rechtsonder.

 
Lees meer