Preek

Wilt u een preek nog eens nalezen of hebt u een dienst van de Protestantse Gemeente Ter Holten gemist? De predikant(en) stellen hun preek veelal beschikbaar op de website. Kies daarvoor de gewenste datum van de kerkdienst in onze AGENDA.

Het lezen van de tekst mist echter weer het levende gebeuren van een dienst, wat ook weer beperkingen heeft.
We hopen u er toch mee van dienst te kunnen zijn.

Liturgische kleuren
Een lap stof, meer is het niet op het eerste gezicht. Maar er zit meer achter het zogenaamde ‘antependium’. Of het nu gaat om een kleed voor de avondmaalstafel, een doek aan de voorkant van de kansel, of een decoratie aan de muur: het draait vooral om de symboliek.

Voor meer informatie klik op de link: Liturgische kleuren.

Koor De 4klank


Het gelegenheidskoor de 4klank zingt bij gelegenheden in een kerkdienst.
De naam 4klank is bedacht omdat onze kerkelijke gemeente Ter Holten uit de vier dorpen,
Oldeholtwolde, Ter Idzard, Oldeholtpade en Nijeholtpade bestaat en de koorleden ook uit deze vier dorpen kwamen.
  • Dirigent is Inge Joldersma
  • Gelegenheidskoor van ongeveer 11 koorleden
  • Zingen twee- of driestemmig voornamelijk uit het Liedboek of Thaizé, i.o.m. predikant.
  • Oefenen 6 keer voor elke gelegenheid, dit kan Kerst, Pasen of andere dienst zijn.
  • Oefenavond op maandagavond van 19.30 tot 21.30 in het Kerkelijk Centrum.
Contact: Rinkje Smitstra, email: rinkjesmitstra@gmail.com

Nieuws van de 4Klank
(klik op het pijltje rechtsonder op deze pagina)

 
Lees meer 

Protestantse Gemeente Olde- en Nijeberkoop

WIlt u de website van onze zustergemeente
Olde- en Nijeberkoop bekijken,
klik dan op de volgende link.
https://pg-olde-nijeberkoop.nl/

Thema`s Protestantse Kerk Nederland
Door op onderstaande link te klikken komt op de thema`s van de Protestantse Kerk Nederland.

https://protestantsekerk.nl/thema/