Ds. G. van den Dool

  

Uw kerkenraad heeft mij gevraagd om gedurende de komende predikantsvacature werkzaam te zijn in uw gemeente.

Laat ik me even voorstellen.
Ik ben van het jaar 1951, geboren en getogen in Apeldoorn, getrouwd met Henriette die zangpedagoge is. Ik heb gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, eerst een jaar psychologie, daarna theologie. Van 1990 tot 2001 was ik predikant van de toen nog Gereformeerde Kerk van Wapenveld, vervolgens tot 2017 van de Oranjekerk te Hillegersberg die deel uitmaakt van de Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand.
Daarna was ik als emeritus-predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke.
In juli 2021 verhuisden we naar Vledder. In de afgelopen jaren heb ik hulpdiensten verricht in Nij Beets en in Beilen, waar ik eind mei afscheid neem. Het is voor mij een voorrecht dat ik nog predikantswerk kan en mag blijven doen. Daarin hoop ik voor u van betekenis te mogen wezen.
Doorgaans zal ik op dinsdag en vanaf 1 juni ook op donderdag in uw midden zal zijn.
In bijzondere situaties ben ik daar buitenom natuurlijk bereikbaar.

Ik verheug me erop u en jou te leren kennen!

Over ons


Onze Protestantse Gemeente Ter Holten is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde.

In onze Protestantse Gemeente komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid, zoals armoedebestrijding en opvang van vluchtelingen. In onze Protestantse Gemeente worden beproefde vormen van kerk-zijn vanuit een toekomstgerichte visie aangevuld met experimentele vormen van kerk-zijn.

Beleidsplan 2020 - 2025

Tik op het pijltje en u leest meer over het beleidsplan 2020 - 2025
Lees meer 

PrivacyverklaringDit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Protestantse Gemeente Ter Holten.

Protestantse Gemeente Ter Holten
Postbus 80
8470 AB Wolvega

Klik op het pijltje om de privacyverklaring te lezen

Lees meer