Pastoraat
Pastorale zorg is omzien naar elkaar, opdat mensen elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde.
De pastorale zorg voor de gemeente Ter Holten is aan de predikant, de pastorale ouderling en een bezoekmedewerker toevertrouwd.

Doorgaans weten mensen in de dorpen vaak veel van elkaar. Maar omdat de samenleving dynamischer geworden is en het levenstempo hoger dan vroeger, gebeurt het ook dat we niet van elkaars wel en wee op de hoogte zijn.

Wie ziek thuis ligt en belangstelling van de kerk verwacht, om die vervolgens niet te krijgen, beleeft een teleurstelling. Meeleven kan alleen als we elkaar kennen, zelf gekend willen zijn en van elkaar weten wat we op prijs stellen.

Misschien bent u niet kerkelijk betrokken, ook dan kunt u contact opnemen met de predikant of de pastorale ouderling. Wij kijken vanuit onze gemeente verder dan alleen de kerkmuren en het ledenbestand. 
Ieder mens heeft wel eens een klankbord nodig en ook daarvoor kunt u een beroep op ons doen, ook wanneer het niets met geloof te maken heeft.

In onze gemeente proberen we met elkaar mee te leven zonder opdringerig te zijn. Dat wil zeggen dat we anonimiteit en de behoefte met rust gelaten te worden ook respecteren.

Dit houdt concreet in dat bij behoefte aan aandacht en bezoek, ziekte of ziekenhuisopname de kerk op de hoogte gesteld moet worden. Dat kan door contact te zoeken met onze pastorale ouderling of onze predikant. U kunt dan bezocht worden door onze bezoekmedewerker Loes Bergh, onze Pastorale ouderling Heleen Booij. Zij vormt samen met een drietal andere leden en de predikant het Pastorale team van onze gemeente.

De contactadressen zijn:
Pastorale ouderling: H. Booij, tel: 06-23580372, emailadres: h.booij@terholten.nl
Ds. G. van den Dool: tel: 06-20369072, emailadres: 
g.vandendool@terholten.nl

 
terug