Kerkelijk Centrum


Het Kerkelijk Centrum van de Protestantse Gemeente Ter Holten is gevestigd naast de kerk van Oldeholtpade. In 2015 kwam het café " de Rustende Jager " van de familie v.d. Meer te koop en besloot de Protestantse Gemeente het geheel aan te kopen. Een lang gekoesterde wens om naast de kerk een eigen onderkomen te realiseren kreeg daardoor gestalte. Met tevens de aankoop van een stuk land achter de kerk is ook een parkeergelegenheid ontstaan voor zowel de bezoekers van de kerk als het café / restaurant.

De dagelijkse exploitatie is uitbesteed aan Marcel en Marja Kasmarek. In het oude gedeelte draait nu met succes het café/restaurant waar ook hun dochter Naomi in het bedrijf meedraait. De nieuwe zaal wordt zowel voor de kerk als voor de horeca gebruikt voor bijeenkomsten van allerlei aard. In de daarnaast aangebouwde "hooiberg" is een vergaderzaal en een jeugdruimte gerealiseerd. Het geheel is derhalve een fraaie aanwinst voor het dorp Oldeholtpade.

Jeugdhonk Ter Holten

In het bovenste gedeelte van de hooiberg is de jeugdruimte van Ter Holten gerealiseerd. Een gezellig door hen zelf ingerichte ruimte waarin de diverse jeugdgroepen regelmatig hun bijeenkomsten houden. Samen met de predikant Jouke Droogsma en een aantal vaste begeleiders wordt hier vorm gegeven aan het jeugdwerk in onze gemeente. Dit jeugdwerk is toegankelijk voor alle jeugd vanuit onze dorpen van alle gezindte. Kijk op deze website onder contact naar een adres waar je meer info kunt vragen.
Vaste gebruikers agenda zalen Kerkelijk Centrum Ter Holten.

Wilt u één van de zalen reserveren dan kan dat via het volgende mailadres: info@terholten.nl

 
terug