Contact

Contact gegevens Protestantse Gemeente Ter Holten


Algemeen emailadres van de Protestantse Kerk Ter Holten: info@terholten.nl

Dominee: Ds. G. van den Dool, tel: 06-20369072, emailadres: g.vandendool@terholten.nl


Voorzitter kerkenraad: Hans Visser, tel: 06-15822555, emailadres: h.visser@terholten.nl

Scriba Ter Holten: Froukje Poelman, Postbus 80, 8470 AB Wolvega, email: scriba@terholten.nl

Pastoraat: Pastorale ouderling Heleen Booij, tel: 06-23580372, emailadres: h.booij@terholten.nl

Jeugdwerk: Bauke en Anneke Kuperus, tel: 0561-689179, email: ackuperus@kpnmail.nl

Zangdienstcommissie: Bianca Raggers, email: biancaenjanne@upcmail.nl

4Klank: Rinkje Smitstra, email: rinkjesmitstra@gmail.com

Kerkblad De Klokkentoren; Tiny Veenstra, email: tiny26@telfort.nl 

Bijbelkring: Tieneke Bosman, email: pietertieneke@home.nl

Koffiedrinken: Elke donderdagochtend tussen 10.00 - 12:00.
                         Meer informatie bij Jeannette Zwanenburg 06-15870771

Open Deur Kring: Jetske van Beem, email: jetske.van.beem@home.nl

Commissie "Out of the box diensten": Marian van Spengen, email jaapenmarian15@hotmail.com

Zondagsbrief: Tieneke Bosman, tel: 0561-689234 en Meintje Hoekstra, email: de.zondagsbrief@live.nl

Kerktaxi: Froukje Poelman, tel. 06-83801800 of email: scriba@terholten.nl
                (bellen voor zaterdagavond 19.00 uur)

Website: Hans Visser, tel. 06-15822555, email: h.visser@terholten.nl

FacebookFacebook Ter Holten


 
terug